Księgi wieczyste Katowice, ul. Komorowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Komorowskiego 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Komorowskiego 20 brak lokali