Księgi wieczyste Katowice, ul. Konwalii


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Konwalii 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Konwalii 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Konwalii 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Konwalii 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Konwalii 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Konwalii 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Konwalii 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Konwalii 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Konwalii 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Konwalii 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Konwalii 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Konwalii 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Konwalii 31 brak lokali