Księgi wieczyste Katowice, ul. Koreańska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Koreańska 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koreańska 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koreańska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koreańska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koreańska 8 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Koreańska 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Koreańska 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Koreańska 11 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koreańska 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Koreańska 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Koreańska 15 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koreańska 15A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Koreańska 15C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koreańska 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Koreańska 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Koreańska 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Koreańska 20B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koreańska 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koreańska 23 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koreańska 23A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Koreańska 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Koreańska 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koreańska 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Koreańska 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Koreańska 35 2 lokali