Księgi wieczyste Katowice, ul. Kormoranów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kormoranów 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kormoranów 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kormoranów 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kormoranów 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kormoranów 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kormoranów 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kormoranów 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kormoranów 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kormoranów 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kormoranów 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kormoranów 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kormoranów 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kormoranów 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kormoranów 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kormoranów 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kormoranów 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kormoranów 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kormoranów 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kormoranów 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kormoranów 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kormoranów 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kormoranów 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kormoranów 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kormoranów 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kormoranów 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kormoranów 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kormoranów 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kormoranów 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kormoranów 40 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kormoranów 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kormoranów 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kormoranów 45 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kormoranów 47 brak lokali