Księga wieczysta: Katowice, ul. Kościuszki 312


Miejscowość: Katowice
Ulica: ul. Kościuszki
Numer budynku: 312
Lista lokali: brak lokali w budynku

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
KA1K/xxxxxxxx/7

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ŚLĄSKIE
3. Powiat KATOWICE
4. Gmina KATOWICE
5. Miejscowość KATOWICE
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 246901_1.0003.121/3
2. Numer działki 121/3
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie KATOWICE
5. Ulica PANEWNICKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 246901_1.0003.123/11
2. Numer działki 123/11
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie KATOWICE
5. Ulica PANEWNICKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
3. 1. Identyfikator działki 246901_1.????.90/4
2. Numer działki 90/4
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ????
B: nazwa obrębu
4. Położenie KATOWICE
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246901_1.0003.121/3
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KOŚCIUSZKI
B: numer budynku 312
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246901_1.0003.121/3
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PANEWNICKA
B: numer budynku 8
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 61
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 63
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.