Księgi wieczyste Katowice, ul. Kossaka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kossaka 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kossaka 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kossaka 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kossaka 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kossaka 20 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kossaka 22 brak lokali