Księgi wieczyste Katowice, ul. Kossaka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kossaka 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kossaka 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kossaka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kossaka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kossaka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kossaka 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kossaka 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kossaka 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kossaka 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kossaka 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kossaka 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kossaka 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kossaka 20 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kossaka 22 brak lokali