Księgi wieczyste Katowice, ul. Koszykowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Koszykowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Koszykowa 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Koszykowa 1C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Koszykowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Koszykowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Koszykowa 5A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koszykowa 5B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Koszykowa 5C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 5D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Koszykowa 5E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Koszykowa 5F brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 5G brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Koszykowa 5H brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koszykowa 5I brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Koszykowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Koszykowa 7A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Koszykowa 7B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Koszykowa 7C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 7D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Koszykowa 7E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Koszykowa 7F brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Koszykowa 7G brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 7H brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 7I brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Koszykowa 7J brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Koszykowa 7K brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Koszykowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Koszykowa 8D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Koszykowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 11 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 11A 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Koszykowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 12A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Koszykowa 12B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Koszykowa 12C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Koszykowa 12D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Koszykowa 12E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 13 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 13A 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Koszykowa 14A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koszykowa 14B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Koszykowa 14C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koszykowa 14D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Koszykowa 14E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 15 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 15A 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Koszykowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 16A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 16B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Koszykowa 16C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koszykowa 17 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koszykowa 17A 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Koszykowa 18 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Koszykowa 18 / KOSZYKOWA 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Koszykowa 18A 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koszykowa 19 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Koszykowa 19A 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 21 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 21A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 21B 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 21C 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 21D 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Koszykowa 21E 7 lokali