Księgi wieczyste Katowice, ul. Kowalówki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kowalówki 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kowalówki 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kowalówki 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kowalówki 19 brak lokali