Księgi wieczyste Katowice, ul. Kraszewskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kraszewskiego 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kraszewskiego 3 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kraszewskiego 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kraszewskiego 7 2 lokali