Księgi wieczyste Katowice, ul. Krawczyka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krawczyka 1 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krawczyka 2 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Krawczyka 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krawczyka 4 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Krawczyka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krawczyka 6 7 lokali