Księgi wieczyste Katowice, ul. Krogulcza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Krogulcza 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Krogulcza 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Krogulcza 26A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Krogulcza 26B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Krogulcza 26C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Krogulcza 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Krogulcza 27A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Krogulcza 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Krogulcza 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Krogulcza 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Krogulcza 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Krogulcza 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Krogulcza 34A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krogulcza 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Krogulcza 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Krogulcza 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Krogulcza 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Krogulcza 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Krogulcza 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Krogulcza 45 brak lokali