Księgi wieczyste Katowice, ul. Kruczkowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kruczkowskiego 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kruczkowskiego 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kruczkowskiego 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kruczkowskiego 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kruczkowskiego 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kruczkowskiego 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kruczkowskiego 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kruczkowskiego 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kruczkowskiego 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kruczkowskiego 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kruczkowskiego 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kruczkowskiego 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kruczkowskiego 15A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kruczkowskiego 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kruczkowskiego 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kruczkowskiego 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kruczkowskiego 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kruczkowskiego 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kruczkowskiego 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kruczkowskiego 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kruczkowskiego 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kruczkowskiego 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kruczkowskiego 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kruczkowskiego 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kruczkowskiego 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kruczkowskiego 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kruczkowskiego 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kruczkowskiego 40 brak lokali