Księgi wieczyste Katowice, ul. Krzyżowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Krzyżowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Krzyżowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krzyżowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Krzyżowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Krzyżowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Krzyżowa 7A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Krzyżowa 8 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Krzyżowa 8A 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Krzyżowa 8B 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Krzyżowa 8C 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krzyżowa 8D 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Krzyżowa 8E 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Krzyżowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Krzyżowa 9A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Krzyżowa 12 brak lokali