Księgi wieczyste Katowice, ul. Kwiatowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kwiatowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kwiatowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kwiatowa 12/2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kwiatowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kwiatowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kwiatowa 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kwiatowa 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kwiatowa 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kwiatowa 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kwiatowa 25/1 brak lokali