Księgi wieczyste Katowice, ul. Łanowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Łanowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Łanowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Łanowa 6 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Łanowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Łanowa 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Łanowa 10 brak lokali