Księgi wieczyste Katowice, ul. Lazara


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Lazara 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Lazara 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Lazara 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Lazara 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Lazara 12 brak lokali