Księgi wieczyste Katowice, ul. Lelewela


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Lelewela 2 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Lelewela 3 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Lelewela 4 brak lokali