Księgi wieczyste Katowice, ul. Leśmiana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Leśmiana 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Leśmiana 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Leśmiana 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Leśmiana 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Leśmiana 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Leśmiana 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Leśmiana 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Leśmiana 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Leśmiana 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Leśmiana 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Leśmiana 15 brak lokali