Księgi wieczyste Katowice, ul. Letnia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Letnia 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Letnia 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Letnia 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Letnia 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Letnia 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Letnia 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Letnia 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Letnia 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Letnia 11 brak lokali