Księgi wieczyste Katowice, ul. Ligęzy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ligęzy 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ligęzy 6A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ligęzy 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ligęzy 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ligęzy 11 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ligęzy 11B 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ligęzy 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ligęzy 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ligęzy 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ligęzy 18 brak lokali