Księgi wieczyste Katowice, ul. Ligonia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ligonia 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ligonia 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ligonia 5/7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ligonia 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ligonia 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ligonia 8 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ligonia 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ligonia 18 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ligonia 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ligonia 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ligonia 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ligonia 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ligonia 28 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ligonia 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ligonia 33 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ligonia 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ligonia 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ligonia 40 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ligonia 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ligonia 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ligonia 48 8 lokali