Księgi wieczyste Katowice, ul. Lodowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Lodowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Lodowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Lodowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Lodowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Lodowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Lodowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Lodowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Lodowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Lodowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Lodowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Lodowa 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Lodowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Lodowa 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Lodowa 22 brak lokali