Księgi wieczyste Katowice, ul. Łowiecka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Łowiecka 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Łowiecka 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Łowiecka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Łowiecka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Łowiecka 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Łowiecka 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Łowiecka 14 brak lokali