Księgi wieczyste Katowice, ul. Lubiny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Lubiny 4A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Lubiny 4B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Lubiny 6A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Lubiny 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Lubiny 10D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Lubiny 14A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Lubiny 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Lubiny 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Lubiny 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Lubiny 19A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Lubiny 19B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Lubiny 22 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Lubiny 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Lubiny 24 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Lubiny 28 brak lokali