Księgi wieczyste Katowice, ul. Ludwika


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ludwika 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ludwika 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ludwika 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ludwika 5 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ludwika 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ludwika 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ludwika 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ludwika 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ludwika 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ludwika 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ludwika 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ludwika 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ludwika 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ludwika 21A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ludwika 24 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ludwika 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ludwika 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ludwika 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ludwika 37B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ludwika 37D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ludwika 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ludwika 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ludwika 45 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ludwika 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ludwika 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ludwika 48A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ludwika 48B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ludwika 48C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ludwika 50 brak lokali