Księgi wieczyste Katowice, ul. Macieja


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Macieja 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Macieja 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Macieja 3 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Macieja 3A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Macieja 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Macieja 5 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Macieja 5A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Macieja 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Macieja 7 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Macieja 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Macieja 14 brak lokali