Księgi wieczyste Katowice, ul. Majakowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Majakowskiego 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Majakowskiego 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Majakowskiego 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Majakowskiego 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Majakowskiego 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Majakowskiego 12 brak lokali