Księgi wieczyste Katowice, ul. Makuli


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Makuli 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Makuli 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Makuli 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Makuli 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Makuli 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Makuli 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Makuli 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Makuli 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Makuli 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Makuli 45 brak lokali