Księgi wieczyste Katowice, ul. Marcina


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Marcina 1 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Marcina 3 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Marcina 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Marcina 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Marcina 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Marcina 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Marcina 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Marcina 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Marcina 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Marcina 30 brak lokali