Księgi wieczyste Katowice, ul. Mazurska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mazurska 2 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Mazurska 4 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Mazurska 8 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Mazurska 10 brak lokali