Księgi wieczyste Katowice, pl. Miarki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, pl. Miarki 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, pl. Miarki 7 brak lokali