Księgi wieczyste Katowice, ul. Mierzejewskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Mierzejewskiego 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Mierzejewskiego 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mierzejewskiego 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Mierzejewskiego 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mierzejewskiego 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Mierzejewskiego 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mierzejewskiego 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mierzejewskiego 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Mierzejewskiego 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mierzejewskiego 25 brak lokali