Księgi wieczyste Katowice, ul. Mieszka I


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mieszka I 1 26 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mieszka I 5 100 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mieszka I 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Mieszka I 7 18 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Mieszka I 9 20 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mieszka I 15 162 lokali