Księgi wieczyste Katowice, ul. Milowicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Milowicka 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Milowicka 2A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Milowicka 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Milowicka 4A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Milowicka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Milowicka 5A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Milowicka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Milowicka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Milowicka 9 brak lokali