Księgi wieczyste Katowice, ul. Moniuszki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Moniuszki 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Moniuszki 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Moniuszki 3 27 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Moniuszki 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Moniuszki 5 28 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Moniuszki 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Moniuszki 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Moniuszki 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Moniuszki 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Moniuszki 10 22 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Moniuszki 12 19 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Moniuszki 14A 32 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Moniuszki 14D 29 lokali