Księgi wieczyste Katowice, ul. Morawska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Morawska 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Morawska 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Morawska 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Morawska 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Morawska 17 brak lokali