Księgi wieczyste Katowice, ul. Morelowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Morelowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Morelowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Morelowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Morelowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Morelowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Morelowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Morelowa 12 19 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Morelowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Morelowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Morelowa 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Morelowa 17A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Morelowa 17B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Morelowa 17C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Morelowa 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Morelowa 19A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Morelowa 19B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Morelowa 19C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Morelowa 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Morelowa 21A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Morelowa 21B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Morelowa 21C brak lokali