Księgi wieczyste Katowice, ul. Mruczka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Mruczka 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Mruczka 2 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Mruczka 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Mruczka 4 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Mruczka 4A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mruczka 4B 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mruczka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mruczka 5A 32 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Mruczka 6 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Mruczka 7 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Mruczka 8 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Mruczka 9 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mruczka 10 18 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mruczka 10A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Mruczka 10B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mruczka 30 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mruczka 30A 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mruczka 30B 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Mruczka 32A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Mruczka 32B 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Mruczka 32C 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Mruczka 32D 10 lokali