Księgi wieczyste Katowice, ul. Musioła


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Musioła 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Musioła 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Musioła 12 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Musioła 12A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Musioła 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Musioła 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Musioła 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Musioła 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Musioła 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Musioła 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Musioła 28 brak lokali