Księgi wieczyste Katowice, ul. Nad Jarem


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Nad Jarem 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Nad Jarem 5A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Nad Jarem 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Nad Jarem 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Nad Jarem 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Nad Jarem 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Nad Jarem 17 brak lokali