Księgi wieczyste Katowice, ul. Niemczyka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Niemczyka 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Niemczyka 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Niemczyka 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Niemczyka 30 brak lokali