Księgi wieczyste Katowice, ul. Nizinna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Nizinna 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Nizinna 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Nizinna 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Nizinna 12 brak lokali