Księgi wieczyste Katowice, ul. Ogrodowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ogrodowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ogrodowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ogrodowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ogrodowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ogrodowa 5 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ogrodowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ogrodowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ogrodowa 7A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ogrodowa 7E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ogrodowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ogrodowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ogrodowa 9E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ogrodowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ogrodowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ogrodowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ogrodowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ogrodowa 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ogrodowa 14A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ogrodowa 16 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ogrodowa 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ogrodowa 17C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ogrodowa 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ogrodowa 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ogrodowa 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ogrodowa 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ogrodowa 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ogrodowa 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ogrodowa 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ogrodowa 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ogrodowa 26D 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ogrodowa 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ogrodowa 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ogrodowa 29C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ogrodowa 29F brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ogrodowa 29G brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ogrodowa 30B 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ogrodowa 35 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ogrodowa 104 1 lokali