Księgi wieczyste Katowice, ul. Okrężna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Okrężna 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Okrężna 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Okrężna 27 brak lokali