Księgi wieczyste Katowice, ul. Olchawy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Olchawy 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Olchawy 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Olchawy 5 brak lokali