Księgi wieczyste Katowice, ul. Ondraszka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1C/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ondraszka 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ondraszka 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ondraszka 11 63 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ondraszka 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ondraszka 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ondraszka 19 61 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ondraszka 27 brak lokali