Księgi wieczyste Katowice, ul. Opalińskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Opalińskiego 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Opalińskiego 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Opalińskiego 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Opalińskiego 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Opalińskiego 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Opalińskiego 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Opalińskiego 10 brak lokali