Księgi wieczyste Katowice, ul. Osiedlowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Osiedlowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Osiedlowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Osiedlowa 2/4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Osiedlowa 2/9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Osiedlowa 5 28 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Osiedlowa 7 26 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Osiedlowa 9 23 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Osiedlowa 11 27 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Osiedlowa 13 40 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Osiedlowa 15 43 lokali