Księgi wieczyste Katowice, ul. Osikowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Osikowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Osikowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Osikowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Osikowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Osikowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Osikowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Osikowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Osikowa 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Osikowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Osikowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Osikowa 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Osikowa 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Osikowa 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Osikowa 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Osikowa 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Osikowa 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Osikowa 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Osikowa 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Osikowa 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Osikowa 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Osikowa 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Osikowa 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Osikowa 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Osikowa 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Osikowa 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Osikowa 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Osikowa 45 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Osikowa 47 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Osikowa 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Osikowa 49 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Osikowa 51 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Osikowa 52 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Osikowa 58 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Osikowa 59 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Osikowa 60 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Osikowa 61 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Osikowa 62 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Osikowa 63 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Osikowa 64 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Osikowa 66 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Osikowa 67 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Osikowa 71 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Osikowa 72 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Osikowa 74 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Osikowa 76 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Osikowa 78 brak lokali