Księgi wieczyste Katowice, ul. Paderewskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Paderewskiego 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Paderewskiego 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Paderewskiego 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Paderewskiego 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 7A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Paderewskiego 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Paderewskiego 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Paderewskiego 14 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Paderewskiego 16 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Paderewskiego 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Paderewskiego 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Paderewskiego 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Paderewskiego 32A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Paderewskiego 32B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Paderewskiego 32C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Paderewskiego 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Paderewskiego 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Paderewskiego 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Paderewskiego 46A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 47 21 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 49 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 51 24 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Paderewskiego 53 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Paderewskiego 63 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Paderewskiego 65 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 75 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 77 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 77A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 79 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 79A 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 81 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 83 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 83A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 85 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 85A 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 87 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paderewskiego 87A 9 lokali